De Zeven uur kater (deel 11)

‘De snorharen van Katlijn trillen’ zei mijn man, ‘zou dat iets betekenen?’  Ik zette mijn brilletje af, stond recht, ging naar hem en de kat toe en zei ‘Trillende snorharen, interessant.’ Ik veinsde dat ik nadacht alvorens plechtig, maar zonder enige kennis van zaken te verklaren dat het een uiting was van liefde van de […]

De ‘Zeven uur kater’ (deel 2)

‘Schone kat. Zo heb ik ze graag, met zo’n plat neusje.’ ‘’Ik vind het maar niks.’ Ik geeuwde ostentatief en trok de deken tot net aan mijn kin. ‘Trouwens, die dieren worden zo opgekweekt, kunnen niet goed ademen en op den duur tranen de oogjes voortdurend en springen ze van de ene infectie naar de […]